03-6737060

סרטונים

סכנת התמוטטות

איתום גגות

שיפוץ בניין

שיקום מבנה מסוכן

חיזוק שיש

בניית בית פרטי

החלקת בטון עם בניית בית פרטי

שיקום מבנה מסוכן

חיזוק שיש הכנת ברגים נירוסטה

הקמת פיגום מבנה מסוכן

שיקום מבנה קופת חולים מכבי

דילוג לתוכן